Microsoft kasutas loomuliku keele tehisintellektimudelit ehk ChatGPT-d, et juhtida erinevaid roboteid lihtsate tekstikäskluste abil. Selline lähenemine tähendab, et inimesed, kellel pole mingeid insenerioskusi või programmerimise kogemust, saavad juhtida keerukaid roboteid ja anda neile täitmiseks ülesandeid lihtsalt tavalise kõnega.