Eesti avalik sektor on hakanud oma infosüsteemides üha rohkem rakendama tehisintellekti. Kuidas aitab tehisaju muuta digiriigi kasutajasõbralikumaks ning kas selle kasutamisega võib sattuda ohtu kriitilise infotaristu turvalisus, selgitab Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja arenduste alal Janek Rozov.