Keelemudeli põhine tehisintellekt ChatGPT oskab juba üsna soravalt eesti keles vastata ja mitte ainult – ka setu- ja võrokeelsed vastused saab kätte. Masinat pole aga Eestis treenitud, kust võttis see kõik need oskused?