Häiringud mõjutavad enamiku tehnoloogiliste süsteemide tööd. Sestap asusid Eesti IT-teadlased otsima võimalusi häiringute hindamismeetodite parandamiseks. Kui see õnnestub, peaks paljudki tehnoloogilised süsteemid hakkama senisest paremini «inimese pilli järgi tantsima».