Veebruaris alanud ummistusründed jätkusid ka eelmisel kuul, teatab riigi infosüsteemi amet (RIA), kes registreeris novembris kokku 288 küber-intsidenti, mis omasid olulist mõju inimestele või infosüsteemidele.